Årsmøte i Kongsberg og Sandsvær Senterparti.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det ble arrangert årsmøte for Kongsberg Senterpartiet torsdag 30/11 på Hedenstad menighetshus.

DEL

I tillegg til de ordinere årsmøte sakene så holdt Per Olaf Lundteigen en orienterte om den politiske situasjon, samt dagsaktuelle saker.

Av lokale saker som ble diskutert og tatt opp var situasjonen rundt utdeling av pass og bekymringen rundt bemanning av politi resursene, noe årsmøte så med stor bekymring på. Ordfører Kari Anne Sand, redegjorde litt fra møtene med politiet og poengterte viktigheten av å beholde passkontoret på Kongsberg og opprettholde beredskapen og at dette ble fulgt nøye med på og holdt tak i både lokalt og på Stortinget.

Årsmøtet var også opptatt av saken som skal opp i kommunestyret den 13/12 som omhandler den potensielle nye bomringen. Det var en klar beskjed fra årsmøte om at Senterpartiet skulle jobbe for å stoppe den prosessen. Man ønsker ikke en dobbel bom-barriere rundt byen.

Da det kom til valg så ble Tone Lohndal Hogstad klappet inn som ny nestleder, hun er vara til kommunestyret og UMU og sitter fra før som styremedlem i fylkesstyret.

Anne Berger trer ut fra styret og ble takket av for lang og utrettelig innsats i styret. Hun vil fortsatt bidra med kunnskap og støtte selv om selve styreplassen er gitt videre til andre.

De nye i styret er Synnøve Holt Korsnes og Jan Wetterstad.

Leder Per Fossen Hals ble gjenvalgt. Han takker for fortsatt tillitt og ser veldig frem til å jobbe videre med det nye styret frem mot valget 2019. Vi er veldig fornøyd med at Tone trer inn som nestleder samt at Synnøve og Jan har sagt seg villige til å bidra for partiet. Ambisjonen for lokalvalget i 2019 er at vi dobler kommunestyre gruppa fra 3 til 6.  Det krever at vi fortsatt må stå tidlig opp om morran og fortsette den systematiske jobbinga for å fortjene velgernes tillit.

Per Fossen Hals – Leder

Tone L. Hogstad– Nestleder

Ole Martin Odden– styremedlem

Jan Wetterstad– styremedlem

Synnøve Holdt Korsnes – styremedlem

Kari Anne Sand - styremdlem

Hans Olav Kalleberg – kasserer

Ole G. Lia ,Jørn Longva og Karsten Johannesen  er vara til styre.

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Laagendalsposten.

Artikkeltags