Ny bok om viktig lokalhistorie

Av

Militær motstand, sabotasje og antisabotasje i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal 1940-1945 er tema i Roar Løkens ferske bok, Milorgs D16.

DEL

Denne boka bygger en god del på Roar Løkens hovedoppgave i historie fra 1976 med samme tema. Det er mer enn 40 år siden, og det har kommet til mye stoff siden det. For Kongsberg og Numedal kom Ove Hageliens bok om motstandskampen i Kongsberg og Numedal i 1995.

Den har mange spurt etter, og den har lenge vært utsolgt. Nå har det kommet et nyere alternativ i og med Løkens bok. For øvrig hadde Hagelien god nytte av Løkens hovedoppgave. Etter 1995 er det først og fremst artikler i Langs Lågen, blant annet av denne bokomtaler. Men de tar for seg mer om enkeltpersoner og enkeltepisoder som for eksempel sprengingen av kanonfabrikken og likvidasjonen i Olavsgate som kom denne høsten og som Løken ikke har fått med seg i sin bok. I Øvre Numedal kom Lidvard Hytta med bok for et år siden.


Men nå tar Løken med seg hele Milorg-distriktet. Han går også ut over bare reine Milorg-organisering og operasjoner og tar med grupper som sto utafor Milorg. En er selvsagt tungtvannssabotasjen, siden dette var karer fra Kompani Linge. Også annen motstand innafor området er med, for eksempel kommunistiske motstandsgrupper.

Vi får derfor en helhet i stoffet som er godt organisert med blikk for resten av Norge og selvsagt utestyrkene i Storbritannia som styrte mye av det som skjedde her hjemme. Samarbeidet innad mellom Notodden, Kongsberg og Numedal kommer jo spesielt godt fram, og dette skaper en sammenhengende helhet.

Boka er bygd opp kronologisk fra de første spirer av motstand i distriktet, som Myhra-gruppa på Kongsberg etterfulgt av lektor, seinere rektor, Føyn på gymnaset, hvis portrett hundrevis av elever har gått forbi inn til biblioteket på dagens Maurits Hansen-bygg på Glabak uten å vite så mye om at han var en av krigsheltene på Kongsberg. Etter dette går det slag i slag om hva som hender i distriktet og hvordan det bygges opp, ødelegges av tyskerne via razzia og bygges opp igjen.

Mange enkeltepisoder er selvsagt også med. Her gjengis også hva som skjedde på et av de viktige møtene i huset til Odd Eriksen i Gamlegrendåsveien på Kongsberg hvor «Operasjon Betongblanding» blei bestemt. Dette resulterte i den store samordna jernbanesabotasjen på Østlandet i mars 1945.

Løken har intervjua 56 menn, hvorav minst 13 har direkte forbindelse med Kongsberg og Numedal. Alle er gått bort for mange år siden. Disse, samt alle rapportene fra det første etterkrigsåret og annet innsamla materiale, gir et meget solid inntrykk.

Han har også ut fra dette kunnet gjengi mange spennende episoder som blir gjenfortalt med innlevelse. Dette gir jo også leseren ekstra opplevelser hvor han kan leve seg litt mer inn i situasjonen for hvordan dette blei opplevd der og da.

På slutten av boka er det også tid for refleksjon om kvinners plass i organisasjonen, samt oppgjøret etter krigen som straffa «tyskerjenter» mer enn enkelte krigsprofitører. Denne boka er verdt å lese om du skal få en forståelse for den samla motstandskampen her i distriktet.


Roar Løken: Milorgs D16

Militær motstand, sabotasje og antisabotasje i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal 1940-1945

(Maana Forlag 2019)

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Laagendalsposten.

Artikkeltags