Samlet til temamøte

Anne Hørtvedt (Leder i NFU Kongsberg lokallag, Jens Petter Gislesen (Generalsekretær i NFU ), Osmund Kaldheim, leder av utvalget som utarbeidet NOU "På lik linje", Håkon Boldvik (Leder i NFU Øvre Eiker lokallag).

Anne Hørtvedt (Leder i NFU Kongsberg lokallag, Jens Petter Gislesen (Generalsekretær i NFU ), Osmund Kaldheim, leder av utvalget som utarbeidet NOU "På lik linje", Håkon Boldvik (Leder i NFU Øvre Eiker lokallag). Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag 7. november inviterte NFU Kongsberg og Øvre Eiker lokallag til temakveld. På dagsorden sto NOU én «På lik linje». 

DEL

MINLP:Medlemmer i NFU, politikere og administrasjon og andre interesserte var invitert til en åpen samling. Vel 40 personer hadde funnet veien til kinosal Jakob. Der fikk de høre en engasjert og veltalende utvalgsledere, Osmund Kaldheim, som for et år siden leverte en NOU som Barne- og likestillingsdepartementet hadde bestilt to år før. Utvalgets mandat var å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. 

Kaldheim presenterte utvalgets åtte løft, altså åtte løfter knyttet til ulike tema, som er nødvendig for å sikre utviklingshemmede sine menneskeretter på lik linje med andre – derav «På lik linje».

Men Kaldheim tok tilhørerne først med på en rask historisk oppsummering. Utviklingshemmede fikk en tragisk skjebne under 2. verdenskrig, De var utryddingsoffer i nazismens tenkning. Etter krigen jobbet en for en oppreisning. Det ble bygget ut en omfattende offentlig omsorg med mange, og store institusjoner. På slutten av 1980 -tallet begynte en ny kamp, retten til å leve og bo i eget hjem, i egen kommune. HVPU reformen ble gjennomført. Men hva skjedde: Utviklingshemmede skulle få leve i samfunnet med like rettigheter, og bli behandlet på lik linje med befolkningen ellers. Årene som har gått etter reformen har vist det må komme et LØFT for gruppen utviklingshemmede. Dette har utvalget kategorisert inn i åtte tema, eller som formuleringen er i NOUèn: Åtte løft! 

LØFT 1: Selvbestemmelse og rettssikkerhet

LØFT 2: Likeverd og inkluderende opplæring

LØFT 3: Arbeid for alle

LØFT 4: God helse og omsorg

LØFT 5: Eget hjem

LØFT 6: Kompetanse og kunnskap

LØFT 7: Koordinerte tjenester

LØFT 8 Målrettet styring


Kaldheim hadde god dialog med salen. De tema som skapte engasjement var spesielt dette med likeverd og inkluderende opplæring. Mange barn og unge med utviklingshemming undervises ikke av pedagoger. De med størst behov for tilrettelagt opplæring blir henvist til å motta opplæring av personer uten pedagogisk utdannelse. Er dette riktig? Utvalget oppfordrer til enn klar endring på dette området.

Et annet tema som engasjerte salen, var dette med rett til eget hjem. Mange utviklingshemmede henvises til å bo sammen med andre for å dele på personalressursene. Utvalget fremheve at den enkelte har rett på hjelp uansett bosted. En kommune kan ikke bestemme hvem en person skal bo sammen med, eller at noen må flytte grunnet personelltekniske forhold. 

«Arbeid for alle» var også tema som engasjerte salen. Kaldheim problematiserte at mange med utviklingshemming ikke får et tilrettelagt arbeid – og under 100 personer med utviklingshemming (på landsbasis) har et ordinært arbeid. Her må kommuner utfordres til å samle ressurser, tenke kreativt for å lage meningsfulle arenaer på dagtid. Det å få innvilget en «ung ufør» betyr ikke at en dermed har fått en meningsfull tilværelse. De fleste ønsker å oppleve å være til nytte. Her må NAV, kommune og stat sammen rydde opp, var oppfordringen!

Etter foredraget var det lagt til rette for kaffe, kake og prat i «mingleområdet» ved kinosalene. Mange stoppet igjen. Ut fra samtalen var det lett å høre at temaet engasjerte!
 

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Laagendalsposten.

Artikkeltags