Kjernekraft - et politisk ikke-tema?

Per Ivar Wethe

Per Ivar Wethe Foto:

Av
DEL

InnsendtHvorfor er kjernekraft et politisk «ikke-tema» i dagens klimadebatt?
Hvilke forutsetninger må på plass for at kjernekraft skal kunne gi et reelt bidrag til avviklingen av et fossilbasert energisystem?
Kongsberg Rotary startet vinteren 2019 med en åpen foredragsserie om klimakrisen, for å rette fokus på ulike sider ved klimaspørsmålet. Hensikten med foredragsserien er å peke på mulighetene framfor de mer dystopiske sidene ved klimadebatten. Nå inviteres det igjen til et åpent møte, og denne gangen er det altså kjernekraft som skal diskuteres. Historien viser at kjernekraft er den eneste energiformen som sammen med vannkraft har gjort det mulig å dekarbonisere kraftforsyningen på nasjonalt nivå. Så hvorfor er da kjernekraft en så liten del av debatten at den må kunne kalles et politisk ikke-tema?
Til å belyse dette kompliserte, og kanskje ømtålige, temaet har Kongsberg Rotary invitert forsker, informasjonssjef og overingeniør i nukleær sikkerhet ved Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller, Per Ivar Wethe.
Møtet er åpent for alle interesserte, og holdes i USN’s auditorium Becker på Krona kl 19 mandag 4. november.

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et arrangement du ønsker å dele i Laagendalsposten.

Artikkeltags