Mistet halve eiendommen – kom som et sjokk

Da forslaget til kommunens nye arealplan nylig kom, hadde Bolkesjø Eiendom AS mistet 100 av 200 mål som tidligere var regulert til næringsformål. Nå håper Torleif Søreide på en politisk kuvending.