Jeg vil fortsette å være en ordfører som lytter og er tilstede for innbyggerne både i glede og sorger.

Jeg vil fortsette å være en ordfører som jobber for vekst og utvikling i hele Kongsberg.

Jeg vil fortsette å jobbe for gode innbyggertjenester i hele kommunen.

Jeg vil fortsette å være en ordfører som jobber for at alle skal kunne bo, arbeide og leve det gode liv i hele kommunen.

Jeg vil fortsette å være en ordfører som heier på alle hverdagsheltene i Kongsberg.

Jeg vil fortsette å være en ordfører som sørger for at Kongsberg kommune er en god arbeidsplass.

Jeg vil fortsette å være en ordfører som jobber tett opp mot sentrale politikere og myndigheter.

Jeg vil fortsette å være en god vertskommuneordfører for næringsliv og studenter.

Godt valg.