Viser til Lp lørdag 15.2.20 med leserbrev av Per Einar Fon, kommunestyrerepresentant for Kongsberglista. I leserbrevet «Kongsberglista og tilstandsrapport for grunnskolen i Kongsberg 2018-2019» skrives det at Kongsberglista ønsker å følge opp tilstandsrapporten i UKO på minst tre områder. Det tredje oppfølgingsområdet som er nevnt, er rettet mot mobbing/skolemiljø på de enkelte skolene.
Jeg ønsker å utfordre Kongsberglista og UKO knyttet til en 4. kategori – mobbing, trakassering og vold mot ansatte i kommunens grunnskoler.
Jeg er kjent med at 10 % av lærere i Oslo-skolen er utsatt for vold og trusler i løpet av 2018. Det er vel ikke mye som tyder på at dette har blitt redusert i 2019 og at utfordringen kun gjelder Oslo-skolen?
Det er også kjent at 6,6 % av arbeidstakere i Norge ble utsatt for vold og trusler (tall fra nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA)) i 2018.
Hva grunnskolelærere angår er tallet langt høyere. I statistikken for 2018 svarer 14 % at de har opplevd dette fra elever, foresatte eller andre det siste året.
Hvordan er situasjonen for grunnskolens ansatte i Kongsberg?
Jeg ønsker fokus både på kartlegging og oppfølging:
1) Hvilke undersøkelse(r) har Kongsberg i forhold til mobbing, trakassering og vold av grunnskolens ansatte?
2) Kjenner arbeidsgiver og tillitsvalgte nok til hvilke rettigheter (voldserstatning, yrkeserstatning m.m.) ansatte har i møte med vold, trusler.
3) Har den enkelte skole hatt fokus på kroppens fysiske og psykiske reaksjoner i møte med slike utfordringer som mobbing og trakassering/vold?
4) Hvor mange ansatte i Kongsberg skolene kjenner på utrygghet knyttet til temaet i arbeidshverdagen?
Dette er et område innenfor grunnskolen i Kongsberg, som også bør løftes fram og få fokus.