Gå til sidens hovedinnhold

Mobbing, trakassering og vold

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til Lp lørdag 15.2.20 med leserbrev av Per Einar Fon, kommunestyrerepresentant for Kongsberglista. I leserbrevet «Kongsberglista og tilstandsrapport for grunnskolen i Kongsberg 2018-2019» skrives det at Kongsberglista ønsker å følge opp tilstandsrapporten i UKO på minst tre områder. Det tredje oppfølgingsområdet som er nevnt, er rettet mot mobbing/skolemiljø på de enkelte skolene.
Jeg ønsker å utfordre Kongsberglista og UKO knyttet til en 4. kategori – mobbing, trakassering og vold mot ansatte i kommunens grunnskoler.
Jeg er kjent med at 10 % av lærere i Oslo-skolen er utsatt for vold og trusler i løpet av 2018. Det er vel ikke mye som tyder på at dette har blitt redusert i 2019 og at utfordringen kun gjelder Oslo-skolen?
Det er også kjent at 6,6 % av arbeidstakere i Norge ble utsatt for vold og trusler (tall fra nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA)) i 2018.
Hva grunnskolelærere angår er tallet langt høyere. I statistikken for 2018 svarer 14 % at de har opplevd dette fra elever, foresatte eller andre det siste året.
Hvordan er situasjonen for grunnskolens ansatte i Kongsberg?
Jeg ønsker fokus både på kartlegging og oppfølging:
1) Hvilke undersøkelse(r) har Kongsberg i forhold til mobbing, trakassering og vold av grunnskolens ansatte?
2) Kjenner arbeidsgiver og tillitsvalgte nok til hvilke rettigheter (voldserstatning, yrkeserstatning m.m.) ansatte har i møte med vold, trusler.
3) Har den enkelte skole hatt fokus på kroppens fysiske og psykiske reaksjoner i møte med slike utfordringer som mobbing og trakassering/vold?
4) Hvor mange ansatte i Kongsberg skolene kjenner på utrygghet knyttet til temaet i arbeidshverdagen?
Dette er et område innenfor grunnskolen i Kongsberg, som også bør løftes fram og få fokus.

Kommentarer til denne saken