Det er tvert imot fritt fram og det fotograferes og filmes over en lav sko, med og uten blitz.

Dette er veldig forstyrrende og en kan jo lure på hva disse sikkert elendige opptakene skal brukes til.

Går du i teateret i for eksempel Drammen, Bergen eller Oslo blir det før forestillingen gitt en påminnelse om at fotografering og filming ikke er tillatt. Det blir stort sett respektert. I operaen blir det ikke nevnt. Jeg har i alle fall ikke opplevd det, og har heller ikke sett mobilen blir dratt opp for filming der. De vet kanskje at de da antagelig blir bedt om å pelle seg ut?

Jeg har tatt dette opp med en av vaktene på Musikkteateret, og vedkommende var helt enig i at dette var forstyrrende, men vanskelig å ta tak i, men han skulle ta det videre. Ingen bedring foreløpig. Hva er problemet, når reglene for dette står på hver eneste billett, enten den er printet ut eller den er på telefonen?