(Bygdeposten)

«Vi lever i underlige tider. Det er med tungt hjerte vi nå dessverre må begrense gjestene våre til de som er bosatt i Modum kommune, grunnet smittevernhensyn», skriver skisenteret på sin Facebook-side.

De fleste av dem som bruker bakken til vanlig, er bosatt i Modum, hvor det foreløpig er lite smitte. Driverne ønsker å opprettholde tilbudet til denne gruppa så lenge som mulig, og derfor er det kun gjester med adresse i Modum kommune som får besøke anlegget fra og med onsdag og inntil videre.

«Vi håper på forståelse for dette», skriver de videre, og minner folk om å ha god håndhygiene og ber gjestene helst bruke kioskluka ute og tilbringe minst mulig tid inne i kafeen.

De ber folk holde seg hjemme hvis de har symptomer, og ber foreldre som sender barna i bakken, om å snakke med dem om smitte og smittevern.