Kongsberg går snart inn i 400-årsjubileet for sølvfunn og for byanlegg, og oppgaver utfordringer står i kø, som alltid før.

For nær 40 år siden slo kommunen, historielagene og fortidsminneforeningen seg sammen om en møteserie om disse temaene, som ble svært godt besøkt, og var nyttige for alle parter. Derfor drar vi i gang ei ny runde nå, som om alt klaffer, vil gå til ut i 2024.

Vi vil ta for oss bygdelagets og bydelens historie, fra så langt tilbake vi kjenner den, det vil si for enkeltes vedkommende til steinalderen, og si noe om opphav, vekst og veien videre. Likeledes vil vi si noe om byggeskikk og bygningshistorie, da det er mange ukjente «perler» i kommunen som fortjener å bli trukket fram.

Jondalen har i alle år vært en enkel adkomst mellom Øst-Telemark og Lågendalen/Eiker – det er bare å se på kartet, så innser en det. Og det bekreftes av kulturminnefunn. Etter at Kongsberg Sølvverk ble anlagt i 1623, ble dalen en hovedkilde for leveranse av trevirke og arbeidskraft til denne vår viktigste industribedrift fra anlegget til langt ut på 1800-tallet. Dertil var den delt mellom to fylker, tre kommuner og fire prestegjeld. Alt dette ga seg utslag i bosetting, næringsliv og byggeskikker, som til dels er lett synlig i dag. Vi tar et overblikk på Elvetun 3.11