«Denne saken er av stor kulturhistorisk viktighet, da den viser at politikere og næringslivsrepresentanter kan diktere og kreve at en helt saklig og fredelig avgjørelse må omgjøres. Det er også skummelt å se hvordan forsøk på saklig debatt strupes. Hele poenget vårt er at det er viktig at vi kan diskutere hvilke verdier vi skal bygge kulturen vår på, uten at «debatten» i all hovedsak tar utgangspunkt i oss mot dem-tenkning og fiendebildedannelse.»

Skriver Andreas Røysum, en av lederne i Motvind i LP 19.02

1) Andreas Røysum har intet forstått når han hevder at politikere og kapital kan diktere avgjørelsene til KJF. Først litt info til Røysum. KJF er en stiftelse, og startet som det da 100 stk. kjøpte hver sin andel. De som bestemmer i KJF er frivillige funksjonærer, aktive og tidligere aktive, og stiftelseseiere. Det er disse som velger styre, og ved generalforsamlingen bestemmer hva styret skal gjøre.

Det som har skjedd, er at funksjonærer og stiftelseseiere har massivt presset på overfor styret, slik at de skjønte hvilken feil de begikk ved ikke å konfrontere generalforsamlingen med sine planer om endring av sponsorvirksomheten. Det har de skjønt var feil, og har derfor reversert sin tidligere beslutning.

Jeg kan forsikre Røysum om at dersom noen utenfra hadde forlangt å influere på innhold og avvikling av festivalen, hadde arbeidet blitt nedlagt. Det er vi FRIVILLIGE som både eier og driver festivalen. Jeg har selv vært med i snart 50 år, og jeg kan forsikre at hadde man gjort knefall for kapital og politikk, hadde festivalen vært avsluttet for lengst.

Det du presterer er regelrett å fornærme de 750 som frivillig arbeider under festivalen for å promotere NORSK JAZZMUSIKK. 750 frivillige. Like mange som du mener Motvind består av. Som arbeider for at NORSKE JAZZMUSIKERE skal få et levebrød. Det er neppe noen andre arrangementer på Østlandet som har bidratt mer til utviklingen av norsk jazzmusikk enn nettopp det arbeidet vi frivillige på Kongsberg har lagt ned. Det er vi stolte av. Du fornærmer min og mange andres integritet med dine ignorante påstander.

2) «Det er også skummelt å se hvordan forsøk på saklig debatt strupes»

Hvem har forsøkt å strupe den debatten som har vært ført?

Redaktøren av Lp har åpnet sine spalter for dem som skriver. Har Røysum og hans likesinnede blitt nektet spalteplass?

Det du skriver er regelrett tøv.

3) «Hele poenget vårt er at det er viktig at vi kan diskutere hvilke verdier vi skal bygge kulturen vår på, uten at «debatten» i all hovedsak tar utgangspunkt i oss mot dem-tenkning og fiendebildedannelse.»

Røysum må gjerne forklare meg på hvilken måte jeg og andre er fiender fordi vi er uenige med ham.

Den verdien vi på Kongsberg tilfører kulturen er det faktum at FRIVILLIGE lager den største festivalen i Norge for at norske og utenlandske musikere skal få jobb, og tusenvis av tilskuere skal få en kulturell opplevelse.

Er dette feil? Å promotere jazzmusikk? Hvilket jorde er du egentlig på?

Ratkje og Røysum arbeider også mot oljesponsing av kulturlivet. (Dagsavisen 20.02.21) Javel.

Av KOGs produksjon er over 70 % sivil. Når skip navigerer bruker de DPS fra KOG. Hvis noen av dere skulle havne på sykehus, ville de kanskje finne ut at nødaggregatet som starter opp ved strømbrudd, er en (dieseldrevet) gassturbin fra KOG. Når man i dag kikker på Mars, vil den oppmerksomme seer vite at deler av utstyret der oppe er produsert av KOG. KOG representerer den største digitale industrikompetansen i Skandinavia. Også for sivile produkter.

Jeg har lyst til å spørre representantene for Motvind om følgende:

Har noen av dere bil, eller bruker en sådan? Hjula og drivstoffet kommer fra oljeindustrien.

Bruker dere plastikk? Den kommer fra cracked olje fra oljesand i USA og Canada.

Bruker dere EL-bil? Batteriene inneholder stoffer produsert i skitne gruver i Kongo av barnearbeidere.

Bruker dere mobiltelefoner eller PC? Der er deler produsert i Kina hvor millioner lever i tvangsarbeidsleirer.

Ikke forsøk å sykle. Dekka er et oljeprodukt.

Og slik kan jeg fortsette.

For 2000 år siden vandret det en rundt på jorden og fortalte: Den der er ren, kaste den første sten.

Er dere rene nok til å forkaste den jobben 7–800 frivillige nedlegger for å finansiere, ja, nettopp dere som sjikanerer oss ved å kalle oss medløpere for våpenindustri, og som finner seg i å være underlagt politisk kontroll?

Når en har tunnelsyn, står en i fare for at det lyset en ser, er motgående tog.

Vel møtt på Kongsberg. Eller god tur til Rollag. Og vær litt mer ydmyk

Gunnar Sembsmoen

PS. En av stifterne, Kjell Gunnar Hoff har i samarbeid med en journalist gitt ut en bok om KJF gjennom 50 år. Mye interessant der for den som vil mene noe om KJF.

DS

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.