Farevarslene gjelder flomfare, skredfare og det faktum at det kommer mye regn.

Mest regn blir det ved ti-tiden - og sent på ettermiddagen, så det er bare å finne fram adekvat bekledning.

Mest i Kongsberg

Det er ventet 33 millimeter regn i Kongsberg mandag. I Flesberg marginalt mindre. Litt lettere ser det ut i Rollag - og enda litt lettere i Nore og Uvdal, men også her opereres det med gult farevarsel hva angår jord- og flomskredfare.

De vanlige anmodningene gjelder. Se til at vannet har et sted å renne unna, og være oppmerksom på områder der det er løsmasser og skredfare.

Vått i vente

Lågen er ikke nevneverdig stor søndag, og selv om det er flomvarsel er det ikke ventet dramatiske mengder i hovedvassdraget.

I mindre bekker og elver, kan det likevel bli mye vann litt avhengig av hvor lokale de hardeste bygene blir.

Sist det ble sendt ut slike varsler var i slutten av august. Da nådde Numedalslågen nivået til uværet Hans tidligere samme måned.