– Norges Bank kunne strukket ut en hånd, framfor å fjerne muligheten dette gir Mynta

Både Norges Bank og finansdepartementet vil fjerne paragrafen i sentralbankloven om produksjon av minnemynt. Det er ikke godt nytt for Det norske Myntverket.