Som ventet ble det flertall for fusjon i generalforsamlingene til Glitre Energi og Agder Energi tirsdag ettermiddag. Dermed vil de to selskapene bli til ett selskap før nyttår. Det nye navnet er for øvrig ikke klart ennå.

– Vi er fornøyde med at eierne har vedtatt å fusjonere selskapene i tråd med styrets anbefaling. Dagens vedtak kommer etter en grundig fusjonsprosess, og nå vil vi sammen gripe mulighetene som ligger foran oss. Gjennom fusjonen vil vi trygge dagens arbeidsplasser og utvikle nye, og skape verdier i begge regionene, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi i en pressemelding.

72 kraftverk

Gjennom en fusjon av de to selskapene etableres ifølge selskapene selv Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.

Den årlige produksjonen fra vannkraft blir på rundt 11,3 TWh, fra 72 hel- og deleide kraftverk.

Som tidligere skrevet skaper fusjonen også Norges nest største nettselskap, som distribuerer kraft til ca. 310 000 nettkunder i Buskerud og Agder.

– Sammen skal vi skape ett kraftfullt nytt konsern som leverer på vårt viktige samfunnsoppdrag til det beste for våre eiere, våre kunder og våre ansatte. Selskapet blir godt posisjonert for å lykkes i et energimarked i stor endring. Her vil et solid kommunalt aksjonærfellesskap være avgjørende og vi vil sikre en god eierdialog fra start, sier Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi.

– God løsning for alle

Også de ansatte de to sammenslåtte selskapene er fornøyde med avgjørelsen, skal vi tro de tillitsvalgte.

– Nå er vi glade for at avgjørelsen er tatt og mener en fusjon er en god løsning for alle. Vi ser fram til å få mange nye kolleger og være med å videreutvikle selskapet som en attraktiv arbeidsplass som møter endringene i bransjen og samfunnet for øvrig, sier Rune Bæver, hovedtillitsvalgt i Glitre Energi og Oddvar Emil Berli, konsernhovedtillitsvalgt i Agder Energi i pressemeldingen.