Søndag 20. oktober er det igjen tid for TV-aksjonen på NRK. I år går innsamlingen til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Det er dessverre kvinner og barn som rammes hardest av fattigdom, og i hele 104 land finnes det lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Vi i Kongsberg Høyre og Viken Høyres kvinneforum er glad for at TV-aksjonen i år går til CARE og vi oppfordrer alle til å bli med som bøssebærer denne søndagen! De gjør en fantastisk jobb for å bidra til at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

CAREs mål er å gi minst 400.000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. Får kvinnene disse mulighetene vil det gi positive ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. Kvinner gir tilbake til familien og til lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

Vi i Kongsberg Høyre og Viken Høyres kvinneforum engasjerer oss i årets TV-aksjon fordi likestilling er en menneskerett. Det er også en effektiv fattigdomsbekjempelse, da de aller fattigste ofte er kvinner. Vi vil at alle kvinner skal få lov til å bestemme over sin egen kropp og få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. Vi er også opptatt av at alle uansett kjønn og etnisitet skal få sin stemme hørt og delta i beslutninger som angår dem selv.

På søndag har vi alle en unik sjanse til å hjelpe alle de sterke kvinnene som hver dag kjemper for sine rettigheter og for å sikre seg og sine familier et verdig liv. Jo flere vi er jo mer samler vi inn til dette gode formålet! I Kongsberg kan du enkelt melde deg som bøssebærer på nettsiden blimed.no eller ta kontakt med Kenneth Halland som er koordinator for TV- aksjonen i Kongsberg kommune.

Bli med på årets viktigste søndagstur du også , som bøssebærer eller det blide ansiktet som åpner døren og putter penger i bøssen!