Nå er det straks 4.000 hytter i kommunen, men ordføreren vil ha mer

Numedal nærmer seg totalt 10.000 hytter. Nore og Uvdal på sin side nærmer seg veldig en annen milepæl.