(Bygdeposten)

– Nå er byggegjerder satt opp og snart er vi i gang med rivingen, sier Bjørn Tore Skaug som er viseadministrerende direktør i Coop Øst.

Den nye butikken bygges i hovedsak med konstruksjoner og bygningselementer av tre og det skal installeres solceller på taket og vestveggen, noe som vil gi et bærekraftig klimafotavtrykk. Det blir nytt kjøle- og fryseanlegg som sammen med LED belysning vil gi betydelig redusert energiforbruk og det jobbes med ladestasjoner for El-biler.

Åpner igjen i mai 2021

– Måler er at den nye butikken skal stå klar i mai 2021, sier Skaug.

Post i butikk holdes åpen i hele prosjektperioden, men blir flyttet midlertidig til boligen rett på nordsiden.

Etter planen skal dette bygget rives ved ferdigstillelse av den nye butikken og det er planlagt parkeringsplasser på tomten.

Kan få varer levert på døren

Fram til den nye butikken står klar kan man fortsatt få tak i Coop-varer på Krøderen.

– Det er mulig å bestille varer med hjemlevering. Da kan man få varene rett på døren, tipser han.