Før helgen denne uka ble hele strekningen for firefeltsveien på E134 Gomsrud åpnet for trafikk. Dette betyr at trafikantene nå har to felt å velge mellom i her retning på Gomsrudveien – helt fra rundkjøringen ved Myntbrua i sentrum til Kongsberg bru, og omvendt. Kun en liten strekning er stengt av, like ved innkjøringen til Gamle Gomsrudvei.

Det gjenstår fortsatt litt praktisk arbeid igjen på strekningen. Krysset mellom Gamle Gomsrudvei og Gomsrudveien skal blant annet få Kongsbergs eneste lyskryss.

– Vi så oss nødt til å sette opp et trafikklys her i forbindelse med utbedring av den nye veien, ellers ville folk på sideveien slite med å komme ut på veien, uttalte Tom Hedalen, prosjektleder i Statens vegvesen, til Lp i høst.

LES MER:

Sniker seg inn på nye E134 for å råkjøre – nå må de stenge av veien

– Vi har så mange sjeldenheter som bare er funnet i Kongsberg

Gasset opp til 109 km/t i 60-sona - stoppet av politiet og fratatt lappen på stedet