Gå til sidens hovedinnhold

Nå kommer krisepakken til studentene

Onsdag ble studentpakken på 230 millioner kroner offentliggjort. – Jeg tror dette kan komme godt med for studentene, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk Studentorganisasjon.

Pengene skal gå til nye studentjobber som skal drive faglig og sosial oppfølging. Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett sysselsetter mange studenter som betyr at arbeidsmarkedet er vanskeligere.

– Jeg tror mange er glad for at man får mulighet til å få jobb, og at dette kan følge opp ensomhet-situasjonen til mange studenter, sier Trohjell til Avisa Oslo.

Han sier at det er mange som er i en vanskelig situasjon, og at han håper pakken treffer bredt.

– Det er viktig at man finner gode løsninger for studentene lokalt og ser hva som kan treffe.

Millioner

Her er det snakk om krisepakken som nå kommer til studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (som har campus på Kongsberg) og Fagskolen i Viken (som Fagskolen Tinius Olsen er en del av).

Det er regjeringspartiene og Frp som i Stortinget har sikret flertall for regjeringens krisepakke. Denne pakken inneholder en rekke tiltak for korona-rammede jobber, elever, studenter, permitterte og bedrifter. Tiltakene koster til sammen 16 milliarder kroner.

Dette opplyser stortingsrepresentantene Turid Kristensen (Høyre), Solveig Schytz (Venstre) og Ida Lindtveit Røse (Kristelig Folkeparti) i en pressemelding.

Krisepakke for studenter

– Mer lån, mer stipend, unntak fra borteboerkravet, penger til mental helse og midler til å lønne studenter er bare noen av tiltakene Stortinget vedtok i forbindelse med den siste koronakrisepakken, sier Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre.

– Barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen, både faglig og sosialt. Elever og studenter har tapt mye verdifull undervisning, og ikke minst har de tapt verdifulle opplevelser, sier Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre.

Den siste krisepakken inneholder 1,1 milliard kroner til målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene.

  • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge får 5.557.000 kroner.
  • Universitetet i Sørøst-Norge 9.050.000
  • Fagskolen i Viken 643.37 kroner.

– Strenge smittevernregler har truffet studentene hardt på ulike måter. En del har mistet jobben, men felles for de fleste er at de har tilbrakt altfor mye tid alene på studenthybelen med digitale forelesninger og få sosiale aktiviteter. Studentpakken inneholder tiltak som er løsninger på flere av disse utfordringene, sier Ida Lindtveit Røse, stortingskandidat for Kristelig Folkeparti.

Flere studentjobber og bedret psykisk helsetilbud

Totalt fordeles nå 230 millioner kroner til flere sosiale lavterskeltilbud, bedre psykisk helsetilbud og penger til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter.

Pengene som går til Universitetet i Sørøst-Norge og Fagskolen i Viken skal brukes til å lønne studenter som skal drive faglig oppfølging av andre studenter. Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett sysselsetter mange studenter, noe som betyr at arbeidsmarkedet er vanskeligere.

– Lange perioder med nedstenginger har ført til at flere studenter har ekstra behov og ønske om tettere faglig oppfølging. En del av pengene går til at fagskoler, høyskoler og universiteter kan lønne studenter for å få på plass flere faglige tilbud og tettere faglig oppfølging. Dette løser to problemer. For det første, ønsket om mer oppfølging. For det andre, jobber som gir inntekt til studenter som trenger arbeid, sier Turid Kristensen i pressemeldingen.

Sosiale lavterskeltilbud og arbeid med psykisk helse

Studentsamskipnadene får penger til sosiale lavterskeltilbud, til å ansette studenter som skal få på plass disse tilbudene og penger til å styrke arbeidet med psykisk helse. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge får 5.557.000 kroner til dette. 3.564.000 kroner går til å lønne studenter, 1.384.000 kroner går til sosiale lavterskeltilbud og 609.000 kroner går til psykiske helsetilbud.

– Smitteverntiltakene går hardt utover det sosiale livet til studentene. Pengene skal få på plass flere sosiale tilbud som kan gjennomføres i trygge rammer innenfor de gjeldende smittevernreglene. Studenter skal ansettes for å rigge tilbudene på plass. I tillegg kommer det penger til å styrke det psykiske helsetilbudet fordi vi vet at det er en del studenter som trenger litt ekstra hjelp nå, sier Solveig Schytz.

-Målet er at pengene samlet skal brukes til å gi så mange studenter som mulig tilgang til sosiale tilbud og psykiske helsetilbud. Nå håper vi, sier Ida Lindtveit Røse.

I tillegg til pengene til studentsamskipnadene får Mental Helses studenttelefon 1,5 millioner kroner.

-Vi er utrolig glade for å få dette på plass. Det har vært et år preget av mye alenesitting for studentene. Vi har vært – og er – bekymret for konsekvensene det har både på kort og lang sikt. Nå håper vi at disse pengene er med å gjøre studenthverdagen bedre for studentene i Kongsberg i tiden som kommer, avslutter de tre.

Kommentarer til denne saken