Kongsberg næringsforum, Laagendalsposten og selskapet ByteSize samarbeider om kalenderen som skal gi oss alle en god oversikt over hva som skjer i Kongsberg og Numedal. Og det skjer alltid mye!

Aktivitetskalenderen skal nå over på en ny plattform som er felles for alle som bruker kalenderen. Det vil si at Kongsberg har en felles kalender der alle arrangement som blir registrert ligger.

Hos oss i Laagendalsposten finner du Det skjer ved å klikke her, eller gå inn på www.laagendalsposten.no/detskjer

Viktig!

Dette innebærer at dere fra i dag 18. november klokken 12. må opprette en ny brukerkonto og legge inn ALLE arrangementer etter denne dato på nytt.

– Vi beklager den ulempen det medfører, men dette lar seg dessverre ikke løse på andre måter av tekniske hensyn, skriver Kongsberg næringsforum, som har sendt ut en epost om overgangen til alle sine brukere.

En registrering per lag og forening

Det er kun mulig å registrere en bruker per. organisasjon, dette innebærer at det er lurt å bruke en felles e-post adresse som alle har tilgang til og ikke en privat e-post adresse.

Fordeler med den nye løsningen er:

  • Felles kalender for hele Kongsberg inkl. Laagendalsposten
  • Automatisk godkjenning av arrangementer etter at man har opprettet en bruker og fått denne godkjent.
  • Mulighet til selv å endre/redigere egne arrangementer
  • Mulighet til å endre passord selv
  • Bedre mobiltilpasset visning og registrering
  • Mulighet til å laste opp logo for organisasjonen/bedriften

Vi gjentar: Med ny løsning må ALLE som registrerer et arrangement ha en bruker, det er ikke lenger anledning til å registrere arrangementer som gjest.

Hos oss i Laagendalsposten finner du Det skjer ved å klikke her, eller gå inn på www.laagendalsposten.no/detskjer