Det er de forberedende arbeidene som starter i sommer. Fra midten av august vil det bli noe spregningsarbeid. Dette skal varsles særskilt med sirener i forkant av hver ladning.

På sine nettsider skriver Bane Nor at i løpet av 2022 og 2023 skal eksisterende togparkering utvides på nordsiden av Kongsberg stasjon. Laagendalsposten har også omtalt planene.

Det blir tre nye spor med plass til å parkere doble togsett, totalt seks nye parkeringsplasser for tog. I tillegg skal det gjøres en rekke mindre, men viktige tiltak på Numedalsbanen.

(Saken fortsetter under illustrasjonen).

Ferdig neste år

Videre står det på Bane Nors nettsider at Entreprenør Veidekke skal arbeide de to første ukene i juli, før det blir feriestille i de to påfølgende ukene. Det er snakk om arbeid mellom kl. 07.00 og 19.00 på hverdager.

– Når disse togparkeringsplassene er på plass i 2023 får togene som stopper og starter i Kongsberg kortere vei til parkering. I dag kjører det hver eneste dag opptil fem togsett tur-retur uten passasjerer mellom Kongsberg og Drammen fordi det ikke plass på Kongsberg, forklarer prosjektleder Gunstein Mork i Bane Nor.

Når togparkeringen er ferdig utvidet vil dette også gi bedre forhold for gående og syklende i Withs gate. I dag må personer som går på fortauet ut i bilenes kjørebane ved kryssing av jernbanesporet. Her skal det nå bli fortau hele veien.

Godstrafikk

På Numedalsbanen er det ikke persontrafikk lenger, men det fraktes en del tømmer og flis til og fra Flesberg hver uke.

– På denne strekningen skal vi automatisere fem planoverganger. I dag er det faktisk slik at en person følger toget med bil for å heve og senke bommene manuelt hele veien, opplyser Bane Nor.

Det blir også mulig å doble lengden på godstogene som kjøres fra Flesberg.

LES OGSÅ: