Bente Espeseth, senior kommunikasjonsrådgiver i Viken, opplyser at brua blir stengt i tre måneder som følge av arbeidet. Omkjøringen blir via fv. 2798 Norefjord bru, ved Nore kirke og fv. 40.

– Vi skal sandblåse brua for å fjerne gammel maling. Deretter får brua et helt nytt lag med maling, forteller Espeseth.

For at resultatet skal bli godt, er de avhengige av at underlaget er tørt og at det er riktig temperatur. Kravikfjord bru er en bru av stål.

– Det er viktig å male stålbruer jevnlig, slik at stålet ikke begynner å korrodere, fortsetter Espeseth.

Vi har sjekket hva Wikipedia har å si om Kravikfjord bru. Der står det at den også er kalt Sunde bru, er en veibru på fylkesvei 116 i Nore og Uvdal kommune. Brua krysser Kravikfjorden ved Sunde og Kravikfjord holdeplass på nedlagte Numedalsbanen.

Brua er ei hengebru med total lengde 170,8 meter, med ett spenn på 150 meter. Seilingshøyden er ca. 5 meter. Brua ble åpnet i 1963.