2020 har bydd på store utfordringer for aktører innen kultur og idrett. Da kommer det godt med at SpareBank 1 Stiftelsen BV er klare for å gi et gavedryss til lag og foreninger på Kongsberg.

Nå vil de gi pengegaver for å bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i nærmiljøet.

Tar også korona-hensyn

– Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt for en større gruppe i lokalsamfunnet. Vi har alltid prioritert prosjekter som kommer barn og unge til gode, sier Torstein Aakre i SpareBank 1 BV på Kongsberg.

– Nytt i år er at vi også tar hensyn til korona-viruset og ringvirkningene det har hatt for lag og foreninger, sier Aakre.

Ved forrige utdeling i januar var det 28 ulike formål som fikk tildelt tilsammen 3,3 millioner kroner.

Det var stor variasjon i hva de ulike lag og foreningene fikk støtte til, og både idrettslag, skolekorps, menighetssenter og kulturhus sto på listen over mottakere. Det de imidlertid hadde til felles, var at alle var prosjekter som mange innbyggere i Kongsberg og omegn har glede av.

Snart søknadsfrist

Nå ønsker Torstein Aakre seg mange nye søknader. Han oppfordrer derfor alle typer lag og foreninger, som har et godt prosjekt de trenger støtte til, å søke innen 15. september.

– I år vil også søknader som kan dokumentere betydelig inntektsbortfall som følge av korona-viruset bli særlig vektlagt, melder daglig leder Gisle Dahn i SpareBank 1 Stiftelsen BV.