Gå til sidens hovedinnhold

Når monstermaster planlegges i Kongsberg og Bærum

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I Bærum planlegges oppgradering av eksisterende høyspentlinjer. Men, Statnett som utbygger sørger for å søke om to alternativer: Både jordkabel og luftspenn. I Kongsberg søker Glitre energi om oppgradering av to høyspentlinjer fra Bevergrenda til Labro. Alternativet jordkabel er kun viet noen få linjer i konsesjonssøknaden, og ikke omsøkt som et alternativ.

Mandag 23. september behandler UMU Kongsberg kommunes uttalelse til konsesjonssøknaden for oppgradering av høyspentlinjer fra Bevergrenda til Labro. Selv om linjene går parallelt med Lågen, er ikke alternativet elvekabel utredet i konsesjonssøknaden. På informasjonsmøtet til NVE på Kongsberg rådhus opplyste imidlertid Glitre energi at dette er et alternativ som kan gjennomføres.

Innstillingen fra rådmannen til UMU behandler ikke dette alternativet i det helt tatt.
Alternativet jordkabel, som i Bærum er et omhyggelig utredet alternativ og omsøkt som 2.-prioritet, er kun viet noen få linjer i konsesjonssøknaden for Kongsberg. Innstillingen fra rådmannen er at man kun vurderer jordkabel for en meget begrenset del av strekningen.

De planlagte nye høyspentlinjene i Kongsberg berører boligområder og svært viktige natur- og friluftsområder. Da burde det være en selvfølge at Kongsbergs politikere ba om grundige utredninger av alternativene jordkabel og elvekabel for HELE STREKNINGENE før NVE avgjør saken. Det håper vi også de gjør i UMU-møtet mandag.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.