(Drammens Tidende)

Drammens Tidende publiserte nylig en artikkel med test av matprisene og råd om valg av butikk til vinterferie-handel. Her blir det satt fram påstander om at nærbutikkene utnytter naive forbrukere.

Ifølge forbrukerforsker Sarah Joy Lyons utnytter de små dagligvarebutikkene ute i distriktene forbrukerne. Forbrukerne blir beskrevet som naive, og lite prisbevisste. Bakgrunn for påstanden er sammenligning av pris på 35 dagligvarer hos lavpriskjedene sammenlignet med nærbutikken. Resultatet av prissammenligningen viser at testens pristaper er 27 prosent dyrere enn laveste alternativ.

Er det riktig at forbrukerne er naive og lite prisbevisste og at de små nærbutikkene spekulerer i dette? Er det bare prisen for handlekurven som har betydning, eller har nærbutikken en annen rolle ut over det å selge billig grillpølse? De mange nærbutikkene i distriktene har en viktig rolle i lokalsamfunnet, både for fastboende, deltidsinnbyggeren og de besøkende. Konkurransefortrinnet er ikke pris, men tilgjengelighet og service.

Dersom du som hytteeier mangler kjøttdeig til pizzaen etter skituren eller en kartong juice til frokosten og det er over tre mil til nærmeste lavprisbutikk, vet du at du heller vil ha en butikk i nærheten. En butikk som også kan levere alle varene du trenger til hytta til du kommer fredag ettermiddag. En butikk som kan sørge for å se etter hytta når du selv ikke er der. En butikk som kan levere varer til din gamle mor som bor i bygda. Dette kan ikke lavprisbutikken i byen ordne for deg..

Kundene er ikke naive. Kundene er bevisste på hva de ønsker og er villig til å betale for det. Hyttefolket ønsker service, tilgjengelighet, lokale produkter og trygghet. Dette får de gjennom at bygda har en nærbutikk som er åpen hele året. Forbrukerne vet også at skal de ha tilgang til en nærbutikk like ved hytta, ja, da må de bruke butikken til mer enn krisehandel, da må en være lojal kunde hele året. Og de vet at det koster mer å drive en liten nærbutikk en stor lavprisbutikk.

Det at det finnes en dagligvarebutikk i nærheten til hytta bidrar til å heve bruksverdien på hytta. Det er også grunn til å tro at nærheten til en lokalbutikk ikke vil slå negativt ut på en eventuell salgsverdi av hytta. Deltidsinnbyggeren er ofte lojal og ønsker å støtte opp om lokal handel. En analyse av koblingen mellom deltidsinnbyggeren og lokalbutikken, utført av Norsk Turistutvikling i 2019, viser at så mange som 94 prosent av dem som har hytte i enkelte kommuner ønsker å benytte lokalbutikken når de er på hytta.

Det gode samspillet mellom deltidsinnbyggeren, lokalbutikken, kommunen og de fastboende er og blir en drivkraft fremover, og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling i disse kommunene. Nærmere 600 lokalsamfunn rundt om i landet har en nærbutikk som får råd og støtte fra det statlige Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker. Programmet har som mål å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en dagligvarebutikk i nærheten med god kvalitet og med tilleggstjenester.