Næringsgrunnlaget forsvant over natten - bedriftskunder i akutt pengenød ber om hjelp

Både Sparebank1 Modum og Skue Sparebank opplever sterk pågang av kunder som trenger akutt bistand som følge av korona-krisen. – Det enkleste tiltaket for privatkunder er å sikre seg avdragsfrihet på lånet.