Daglig publiseres det flere ledige stillinger i Kongsberg, men...

ILLUSTRASJONSFOTO NTB SCANPIX

ILLUSTRASJONSFOTO NTB SCANPIX

Artikkelen er over 2 år gammel

I skrivende stund, er det 49 ledige stillinger i Kongsberg å finne på NAV sine hjemmesider. I januar var det 107, men disse tallene må tas med en klype salt.

DEL

Har du sett at det kan være stor variasjon på antall ledige stillinger hvis du sammenligner NAV sine hjemmesider med FINN? Det er en grunn til det.

Antall utlyste stillingsannonser har fra juni i år blitt overført fra finn.no til NAV Servicesenter. Disse stillingene blir nå analysert og sjekket mot NAVs retningslinjer for stillingspublisering.

Stillinger som blir godkjent og ikke allerede finnes i basen, vil publiseres på nav.no.

– Dette alene vil sannsynligvis medføre at det publiseres mange flere stillinger daglig selv om det forventes et lavere antall i løpet av sommerukene. Denne økningen i stillinger skyldes med andre ord at vi nå får overført stillinger fra FINN, og ikke en nasjonal konjunkturoppgang, sier Sylva W. Nilsen, rådgiver i NAV Buskerud.

Se oversikten under:

ØKNING: I Kongsberg var det registrert 37 flere ledige i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor.

ØKNING: I Kongsberg var det registrert 37 flere ledige i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor. Foto:

– Når det gjelder tilgang nye stillinger viser tabellen enkelte måneder hvor antallet har økt markant. Dette skyldes i stor grad utlysning av stillinger innen helse, pleie og omsorg, samt stillinger innen undervisning, sier Nilsen.

Innen helse-, pleie og omsorg var det 149 nye ledige stillinger i fylket, mens det i bygg og anlegg var 64 nye ledige stillinger. Innen reiseliv og transport var det 60 nye ledige stillinger.

LES OGSÅ: Det er søkerboom til dette yrket

Nøkkeltall for Buskerud

Selv om ledigheten har økt noe i Kongsberg siden i fjor sommer, var det på fylkesnivå en nedgang blant alle aldersgrupper under 60 år – For de under 30, er det 165 færre ledige fra året før.

I forhold til juli i fjor var det var en nedgang i ledighet på fem prosent for kvinner og åtte for menn, med henholdsvis en nedgang på 108 personer for kvinner og en nedgang på 193 personer for menn.

Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 842 personer. Det var 271 flere enn på samme tid i fjor. I Buskerud registrerte NAV 618 nye ledige stillinger i juli. I aldersgruppa 16–29 år var det en nedgang på 165 personer (- 14 prosent) fra året før. I denne gruppa er det totalt 992 personer.

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten synker i Buskerud, men øker i Kongsberg

Flere ledige i Kongsberg

I Buskerud var det registrert 4.044 helt ledige personer i juli, som er en nedgang på sju prosent sammenlignet med juli 2016.

I Kongsberg derimot var det registrert 37 flere ledige i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Ledigheten i Kongsberg utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken, og 2,8 prosent i Buskerud.

Selv om ledigheten har økt noe i Kongsberg, var det på fylkesnivå en nedgang blant alle aldersgrupper under 60 år denne måneden, og stabilt for de over 60, sammenlignet med samme tid i fjor.

55 prosent nedgang

I likhet med utviklingen generelt i fylket ser vi en nedgang i ledigheten blant unge under 30 år. I denne aldersgruppa var det en nedgang på 165 personer fra året før.

Den største nedgangen i ledigheten i fylket, var innen bygg og anlegg, og innen butikk- og salgsarbeid, på henholdsvis 15 og 14 prosent.

Artikkeltags