Kongsberg Maritime skal levere fire komplette Hugin AUV-systemer for deteksjon, klassifisering og identifisering av miner. Det melder Kongsberg Gruppen i en pressemelding mandag.

Undervannsfarkostene vil kunne gå helt ned til 3.000 meter og blir utrustet med avanserte sensorer for moderne minejakt.

– Vi jobber hele tiden med å fremskaffe relevant materiell til Forsvaret, og serieanskaffelsen av Hugin er en viktig del av Sjøforsvarets overgang til mer autonome systemer for minemottiltak, sier prosjektleder Bård Øina i Forsvarsmateriell.

– Vi er stolte av at Forsvarsmateriell har valgt Kongsberg Maritime som leverandør av nye AUV-systemer. Hugin -systemene som skal leveres til det norske forsvaret, vil bidra til mer effektive og sikre operasjoner. De to systemene som leveres i containerløsning er portable og fleksible, og kan derfor benyttes av flere fartøystyper. Vi skal også levere kurs og vedlikehold, sier Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime.

– Sjøforsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og Kongsberg Gruppen har over mange år arbeidet med utvikling og kvalifisering av autonome undervannsfarkoster for minejakt. Vi ser fram til fortsatt samarbeid, sier Haugsdal.

LES OGSÅ: