Kongsberg Gruppen kjøper statseid forsvarsselskap

I dag ble det kjent at Kongsberg Gruppen kjøper Aerospace Industrial Maintenance Norway AS.

DEL

Det er Kongsberg Defence & Aerospace som har inngått avtale med Forsvarsdepartementet om kjøp av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM).

AIM er det norske forsvarets virksomhet for vedlikehold, overhaling og oppgradering av Luftforsvarets fly og helikoptre.

KOG har inngått en avtale med Patria om delt eierskap, hvor Kongsberg Gruppen er majoritetseier med 50,1 prosent av aksjene og Patria med 49,9 prosent av aksjene i AIM.

– En milepæl

«Patria vil bidra med viktig ekspertise og kompetanse innen vedlikehold, og de to selskapene i kombinasjon vil sikre et solid fundament for videre utvikling. Kjøpet er et viktig steg for å konsolidere norsk industris kompetanse og kapabilitet for militært fly- og helikoptervedlikehold.» skriver Kongsberg Gruppen i en pressemelding.

– Kjøpet av AIM er en betydningsfull milepæl for å styrke Kongsberg Gruppen sin rolle som en strategisk partner for det norske forsvarets operative behov, både som en leverandør av materiell og vedlikehold. Vårt eierskap i den nordiske forsvarsindustrien styrkes ytterligere og vi tar nye viktige steg i det nordiske og internasjonale forsvarsmarkedet, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i pressemeldingen.

Må godkjennes

AIM har 440 ansatte, med hovedbase på Kjeller, i tillegg til en operativ enhet på Rygge flystasjon.

Selskapsverdien til AIM, som har en forventet omsetning for 2018 på en milliard, er satt til 151 millioner kroner, og Kongsberg Gruppen påpeker i pressemeldingen at kjøpesummen reflekterer at AIM skal investere rundt 540 millioner kroner i et nytt motordepot for det nye kampflyet F35 på Rygge de neste to-tre årene.

Kjøpet forutsetter godkjenning av relevante myndigheter. Transaksjonen gjennomføres i løpet av første halvdel 2019.

Artikkeltags