Næringslivsloggen: Fusjon for lokalt postselskap

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Kongsberg og Numedal.