Næringslivsloggen: Gard og Peter med hvert sitt nye selskap

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Kongsberg og Numedal.