Varsel om tvangsoppløsning for Kongsberg firma og endringer i styret for Tunhovd eiendomsutvikling

Siste nytt fra næringslivsloggen fra Kongsberg og Numedal torsdag 7. november.