Næringslivet på «date» med politikerne

«Datene» var korte, men effektive. Hvert tiende minutt roterte bedriftene, slik at de fikk snakke med alle partiene.