Næringslivsloggen: Cato og Solveig blir daglige ledere for ulike bedrifter