Næringslivsloggen: Sletting av selskap og nytt styre