Næringslivsloggen: Aksjeeiere får tilbakebetalt 4,9 mill.

Dette er de siste kunngjøringene fra næringslivet i Kongsberg og Numedal.