Naturvernforbundet i Buskerud sin representant Martin Lindal har vært på Vegglifjell med fotoapparat. Og Lp presenterer bildet av ei myr der det har vært en gravemaskin - tatt i froskeperspektiv, og over to sider. Og da ser det jo riktig ille ut.

Siden mange av hytteeierne på Vegglifjell kjenner navnet mitt i forbindelse med Vegglifjell Friluftslag (VFL), velger jeg å kommentere Lp sine oppslag om temaet.

Styret i VFL, som består av grunneiere, hytteeierforeninger og næringsdrivende, vedtok i 2017 at utbedring av skiløypa mellom Veggli Fjellstue og Sundtjønn skulle prioriteres. Tiltaket ble godkjent av kommunen, og skriftlige tillatelser innhentet fra de mange grunneierne i området. Løypa er 5 til 6 meter bred, som tilsvarer bredden på tråkkemaskinen.

Det er ikke noe spesielt med disse utbedringene. De aller fleste steder der det er skiløyper, blir det gjort utbedringer på sommeren. Dette blir det også gjort på Blefjell og på Knutefjell. Dette handler ikke bare om at de ivrigste supermosjonistene skal få på seg skiene ei uke tidligere på høsten. Dette tiltaket handler derimot om at det skal være mulig å kjøre ut i terrenget med en tråkkemaskin på ti tonn.

Aktørene på Vegglifjell har fått mye kritikk for at det har kommet skiløyper seinere på vinteren her enn mange andre steder. Ofte har det vært flotte skiløyper i Kongsbergområdet, men dessverre ikke kjørt opp på Vegglifjell. Og omtrent hver vinter har det vært hendelser der tråkkemaskinen har sittet fast i myra. De som har et forhold til maskiner skjønner at det ikke er lett å få den løs igjen.

Tar man turen opp på Nordmannskjerka eller Daggrønut, vil man se et stort nettverk av hytteveier. Disse er veldig synlige, og kan oppleves som stygge sår i terrenget. Ei skiløype er knapt synlig i dette perspektivet.

Kommunen ga først tillatelse til å gå inn med maskin for å utbedre løypa i eksisterende trasé. Det er mye myr på Vegglifjell, og skiløypene ligger derfor ofte i myr. De færreste av oss har særlige kunnskaper om gravemaskiner. De som har det, vet at myr og gravemaskin er en krevende kombinasjon. Det er vanskelig å grave litt i ei myr. Og noen steder er myrene mange meter dype. Derfor ble tiltaket omsøkt, og godkjenning ble gitt for å flytte løypa inn på tørre områder.

Det var en krevende øvelse å stikke ut traseen. Det måtte avklares med grunneiere og berørte hytteeiere. I 2018 ble 3,5 kilometer løype ferdigstilt. I 2019 ble nye 3,5 kilometer sørover mot Sundtjønn påbegynt. VFL fikk mange positive tilbakemeldinger på den nye traseen. Og kommunen var på flere befaringer. Her ble prinsipper for arbeidet avklart. Den første delen ble ryddet i fjor. Mange deltok på dugnad. Det ble de fleste steder penere enn det hadde vært før arbeidet ble påbegynt. I neste etappe, som ble påbegynt i fjor, må det ryddes og repareres både i og ved traseen.

Poenget mitt er at VFL og Naturvernforbundet burde være på samme side i denne saken. Dette arbeidet har vært forsøkt utført så skånsomt som mulig. Løypa er flyttet vekk fra myr. Der det har vært nødvendig å krysse myr eller bekk er det bygget klopper, eller lagt duk, slik at myra ikke skal punkteres. I det nevnte området der bildet er tatt ble traseen lagt feil, og det ville blitt en brå sving nederst i ei lang utforkjøring. Dette måtte endres. Det er ikke noe forsøk på å lage ekstra bred løype akkurat her. Naturvernforbundet kunne også opplyst om at bildet som er blåst opp i LP er tatt i 2019, rett etter at gravemaskinen er kjørt ut av området.

Naturvernforbundet mener at Rollag kommune har håndtert denne saken feil, og ikke burde gitt denne tillatelsen. Det er over 2000 hytter på Vegglifjell. VFL sin rolle er å tilrettelegge for at folk kan bruke fjellet både sommer og vinter. Ja, det er fullt mulig å spenne på seg fjellskia, eller snøre støvlene og labbe i myrene. Undertegnede gjør begge deler. Men den store majoriteten av hyttebrukere trenger noe tilrettelegging for å komme seg ut. Friluftsorganisasjonene heier på at folk skal komme seg ut. Det bør også Naturvernforbundet gjøre.