Siden 12. mars har Nav fått 443.900 søknader om dagpenger, sammenlignet med totalt 160.500 i fjor

– Flere saker enn vi noen gang kunne forestille oss, tikker inn, sier direktør i Nav Arbeid og ytelser Ellen Christiansen til Aftenposten.

Nav har sammen med Arbeids- og sosialdepartementet gjort endringer i dagpengeregelverket og andre vedtak Stortinget har fattet på grunn av koronaepidemien.

Det er også gjort endringer i IT-systemene slik at hver søknad kan behandles raskere. Christiansen innrømmer at det tok litt tid før saksbehandlingen gikk i gang og sier Nav trolig er à jour med dagpengesøknadene i juli.

– Dette forutsetter selvsagt at antall nye dagpengesøknader ikke øker mer enn vi har lagt til grunn, sier hun.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier regjeringen jobber med en ekstra bevilgning til Nav i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er viktig at folk tar høyde for at det vil ta noe tid, og at de derfor tar økonomiske forholdsregler, som å søke om forskudd på dagpenger og ta kontakt med banken sin, eller andre kreditorer, sier han til avisen.

(©NTB)