Via dette leserinnlegget ønsker jeg å berømme NAV og deres ansatte. Som bruker av tjenesten de siste ti åra har jeg sett og erfart velferdssystemet vårt fra innsida. Og jeg opplever et system som har reist seg fra kriser og utfordringer – og er på vei til å bli den beste utgaven av seg sjøl.

Jo da, jeg har erfart systemets utfordringer og har måttet jobbe både mot og med personlige frustrasjoner i forhold til det. Samtidig har jeg sett et system som har tatt grunnleggende tak i utfordringene de har stått og står ovenfor.

Jeg opplever at den skriftlige dialogen med NAV skjer med et språk som er mye mer tilgjengelig for meg enn før. Jeg opplever at tjenestene NAV knytter til seg er nyttige både faglig og personlig.

Idea Kompetanse på Kongsberg tilbyr daglig digitale kurs. Vi er 20–30 brukere som får muligheter til å oppdatere oss på PowerPoint, Word eller Excel fra vår eget kjøkken eller stue.

Veilederne minner oss om at de er nettopp det: veiledere. Ikke rådgivere. De minner oss om at de av oss som for eksempel er under arbeidsavklaring, som veit hva som kan fungerer eller ikke fungere for oss i arbeidslivet. Samtidig pusher de oss til å ta de nødvendige telefoner, samtaler, avklaringer i forhold til egne utfordringer, ta kontakt med aktuelle arbeidsgivere, behandlere eller institusjoner for å komme videre der vi ev. står fast.

Saksbehandleren min på NAV Kongsberg har tatt initiativ til veiledning mens vi rusler rundt over Myntbrua i Kongsberg. Veilederen på Idea Kompetanse gir tilbud om samtaler på «Teams». Jeg opplever at samarbeidet med helsefaglige personer foregår sammen med NAV og meg som bruker. Ikke som tidligere: ovenfra og ned.

Nå som verden, Norge og NAV og står ovenfor utfordringer vi kanskje bare aner konsekvensene av, har jeg blitt mer og mer bevisst hvor viktig velferdsstaten er for oss – alle. Som bruker av NAV tenker jeg at den omstillingsprosessen systemet har vært (og er) igjennom, har gitt hensiktsmessige resultater for den enkelte, og forhåpentligvis for samfunnet vårt.