29 prosent færre unge arbeidsledige i Kongsberg

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det er per i dag færre arbeidsledige i Buskerud i forhold til samme periode i fjor. For Kongsberg er det aldersgruppen under 30 år som utmerker seg positivt, med en nedgang på 29 prosent færre arbeidsledige.

DEL

Det var 2.403 helt ledige menn i februar, en nedgang på 228 personer (- 9 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 1 629, en nedgang på 158 personer (- 9 prosent).

LES OGSÅ: Anders er årets lærling innen el-fag

Færre unge arbeidsledige

I likhet med utviklingen generelt i fylket ser Nav en nedgang i ledigheten blant unge under 30 år. I denne aldersgruppa var det en nedgang på 132 personer (- 10 prosent) fra året før.

For Kongsberg sin del er det per i dag 90 arbeidsledige i samme aldersgruppen, noe som er en nedgang på 29 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

– Ungdom er en høyt prioritert gruppe som vi i NAV følger opp tett gjennom arbeidsrettede tiltak og tydelige krav til aktivitet. Å motivere ungdom til å fullføre utdanning er en viktig del av oppfølgingen. Nedgang i ledigheten i denne gruppa er derfor særlig positivt, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

Positivt innstilt

Leder for Nav Kongsberg, Torgunn Aaker, forteller at de har egne veiledere som jobber med ungdom.

– De er tett på den enkelte og samarbeider nært med spesielt videregående skole og andre som jobber rundt den enkelte ungdom, sier Aaker.

Hun forteller at de opplever at arbeidsgiverne i Kongsberg er positivt innstilt til å ta i mot ungdommer på både arbeidspraksis og å ansette.

– Ungdommene vi er i kontakt med er positive og ønsker seg ut i skole, jobb eller ulike kurs. Denne innstillingen er et godt utgangspunkt for vårt samarbeid. 

 

LES OGSÅ: Nå skal de selge Kongsberg

Flere arbeidsledige ingeniører

Totalt er det per i dag 4.032 registrerte arbeidsledige i Buskerud. Det utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 9 prosent sett i forhold til februar i fjor.

Det var en nedgang på 9 prosent for både kvinner og menn, med henholdsvis en nedgang på 158 personer for kvinner og en nedgang på 228 personer for menn. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 1.241 personer.

Det var 237 flere enn på samme tid i fjor. NAV i Buskerud registrerte 1 074 nye ledige stillinger i februar. I aldersgruppa 16–29 år var det en nedgang på 132 personer (- 10 prosent) fra året før. I denne gruppa er det totalt 1.196 personer.

Det er en nedgang innen bygg og anlegg i februar med 530 helt ledige, en nedgang på 15 prosent. Det er også en nedgang i ledigheten innen industriarbeid på 12 prosent, hvor det var 477 helt ledige.

Men det er derimot en økning i antall arbeidsledige innenfor gruppen ingeniør- og IKT-fag. Der er det nå 386 personer som er helt arbeidsledige, noe som tilsvarer en økning på 7 prosent i forhold til samme tidspunkt året før.

LES OGSÅ:

Artikkeltags