Nav: – Et godt arbeidsmarked i Buskerud

Artikkelen er over 1 år gammel

I Buskerud var det i mai registrert 3.255 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

DEL

Det er fremdeles en økning i antall registrerte helt ledige sammenlignet med samme periode i fjor, men Nav skriver i en pressemelding at dette kan forklares med at vi nå har langt færre deltagere på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav.

Over kan du søke deg fram til din kommune med å trykke på kartet.

Her er tallene for ledige i våre kommuner:

  • Kongsberg: 244
  • Flesberg: 23
  • Rollag: 19
  • Nore og Uvdal: 10

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1.740 helt ledige menn i Buskerud i mai. Det er en nedgang på 56 personer (minus tre prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1.515, en økning på 74 personer (pluss fem prosent).

For menn og kvinner samlet så vi i mai en økning i aldersgruppen 16-29 år på 19 personer (pluss tre prosent). I aldersgruppen 30-39 år var det en økning på 34 personer (pluss fire prosent), i aldersgruppen 40-49 år en nedgang på 5 personer (minus en prosent) og i aldersgruppen 50-59 år en nedgang på 15 personer (minus tre prosent).

(Saken fortsetter under bildet)

- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Innen ingeniør- og ikt-fag så vi den laveste ledigheten på fem år, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Innen ingeniør- og ikt-fag så vi den laveste ledigheten på fem år, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken. Foto:

Ledighet etter bransje

Det var en nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag på 61 personer (minus 27 prosent), industriarbeid med 38 personer (minus 11 prosent), bygg og anlegg med 35 personer (minus ti prosent) og helse, pleie og omsorg med 17 personer (minus sju prosent).

- Vi ser fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Innen ingeniør- og ikt-fag så vi den laveste ledigheten på fem år, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

Ledige stillinger

NAV registrerte 1 498 nye ledige stillinger i Buskerud i mai. Innen helse-, pleie og omsorg var det 251 nye ledige stillinger, innen bygg- og anlegg 216, innen ingeniør- og ikt-fag 173, innen undervisning 165, innen butikk- og salg 127, innen kontorarbeid 110 og innen industrien var det 68 nye ledige stillinger.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3.255 registrerte arbeidsledige i Buskerud i mai. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1.740 helt ledige menn og 1.515 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 777 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 833 personer. I Buskerud registrerte Nav 1.498 nye ledige stillinger i mai.

Artikkeltags