Gå til sidens hovedinnhold

Så mye koster velferden i byen og dalen

Artikkelen er over 4 år gammel

For første gang presenterer NAV statistikk som tar for seg statlige utbetalinger fra NAV til personer bosatt i Kongsberg og Numedal.

Det har for første gang blitt utarbeidet statistikk som tar for seg statlige utbetalinger fra NAV per innbygger til personer bosatt i Norge, brutt ned på fylkes- og kommunenivå.

Statistikken må sees i sammenheng med demografien og lønnsnivå i hver enkelt kommune.

Må få ned utgiftene

I en pressemelding skriver NAV Buskerud at de må jobbe for å få ned utgifter knyttet til sykefravær, mens utgiftene som knytter seg til familie, barn og pensjon forvalter de som en del av velferdssamfunnet.

«Vi ser at det er store utgifter til blant annet alderspensjon og andre kostnader som vil øke i fremtiden, og som vi skal finansiere. Derfor ser vi enda tydeligere at vi må få flest mulig av dem som er utenfor arbeidslivet over i jobb, slik at færre faller ut av arbeidslivet», skriver Kjeldsen i pressemeldingen.

Utbetalinger fra Nav til innbyggere i Buskerud

 Utbetalt mill. kroner 2016Utbetalt mill. kroner 2016Endring prosentUtbetalt per inbygger
Flesberg2132101 prosent78.831
Kongsberg2.1492.0485 prosent78.993
Nore og Uvdal1991962 prosent79.505
Rollag1221202 prosent86.942

Se alle kommunene nederst i denne saken.

Suksessfaktoren

– Den viktigste suksessfaktoren for norsk økonomi og velferdssamfunnet er høy yrkesdeltakelse, sier Elisabeth Holen, sier fylkesdirektør ved NAV Buskerud.

Hovedinnsatsen på NAV-kontorene handler om å hjelpe de med størst utfordringer inn i arbeid.

– Det er viktig at folk ikke blir gående lenge uten arbeid. Dette gjelder alle grupper av arbeidsledige. Derfor går mye av våre veiledningsressurser og tiltaksmidler til disse gruppene, sier Elisabeth Holen i pressemeldingen.

Statistikken viser en nedgang i sykepenger på fem prosent i Buskerud, et område som har vært høyt prioritert siste årene.

LES OGSÅ: – De aller fleste får seg ny jobb

Oppfølging

NAV i Buskerud har deltatt i et systematisk forsøk med tettere oppfølging og strengere krav til sykmeldte, der formålet har vært å håndheve kravet om aktivitet eller få den sykmeldte helt eller delvis tilbake til arbeid etter åtte uker.

– Det handler om å få til en tidlig dialog mellom den sykmeldte, arbeidsgiver, lege og NAV for å få den sykmeldte raskt tilbake i arbeid. Sykelønnsordningen er kostbar for samfunnet. Det er viktig at denne forvaltes med omhu, sier Holen.

To andre grep er uførereformen, som har til hensikt å tilrettelegge for mer fleksibel kombinasjon av arbeid og trygd, og pensjonsreformen som har til hensikt å oppfordre og tilrettelegge for å stå lenger i arbeid.

LES OGSÅ: Mandana har søkt 200 jobber, innkalt på intervju en gang

 

Kommentarer til denne saken