Vil ha flere navere i arbeid

Nav skal etablere et tiltak for folk som av forskjellige årsaker ikke kommer seg i jobb. Det heter: "Avklaring for personer som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby".