Tor Christian Ødegaard

Styrer oss mot det førerløse

Samfunnet blir stadig mer preget av autonomi. Ett eksempel på denne utviklingen er de førerløse bussene som nylig gjorde sin inntreden i Kongsberg.
Publisert