Det er færre enn i fjor og under Stortingets bestandsmål på 65 familiegrupper.

– Gaupebestanden er igjen under det nasjonale bestandsmålet etter at den har vært over målet de to foregående årene. Ut fra antall familiegrupper er det beregnet at bestanden består av mellom 284 og 403 gauper, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

En familiegruppe består av en hunngaupe i følge med én eller flere unger.

Regionene 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold), 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) og 7 (Nordland) har en nedgang i antall familiegrupper, mens antallet øker i regionene 3 (Oppland) og 5 (Hedmark).

De fleste av de sju forvaltningsregionene ligger på eller over bestandsmålet før jakt i 2022, mens tre regioner ligger under. Dette er regionene 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 7 og 8 (Troms og Finnmark).

Hedmark er over bestandsmålet for første gang siden 2011, opplyser Kindberg.

Rovdatas prognoser viser at det trolig vil være 63 familiegrupper i Norge før jakta starter i 2023.

(©NTB)