Hagelaget er igjen ute og oppfordrer alle hageeiere til å legge ut Nemaslug for å bekjempe brunskogsnegl.
Ås kommune har besluttet å gå bort fra å dele ut Nemaslug fordi det kan ha negativ økologisk effekt på våre egne sneglearter.
De begrunner dette med henvisning til en nylig utgitt NIBIO-rapport: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201120300781?via%3Dihub
Hva mener hagelaget om denne rapporten?
En kan jo lure på hva kommende generasjoner vil si om vår ukritiske holdning til å ønske oss pene hager på bekostning av miljøet?