Dette er ulogisk, urettferdig og i strid med nytteprinsippet staten legger til grunn i bompengeprosjekter.

Situasjonen har oppstått som følge av dårlig lokalpolitisk håndverk. Ordføren samlet i 2017 flertall i kommunestyret for å sende et brev til Statens Vegvesen med krav om å vrake fylkestingets enstemmige anbefaling om at Kongsbergs beboere vest for bompunkt i Saggrenda skulle kompenseres med gratis bombrikker/passeringer. I stedet ville kommunestyret flytte hele bompunktet fra Saggrenda til kommunegrensa.

Vi var mange som advarte mot at denne løsningen ikke bare var kostbar (mange millioner kroner til flytting som bilistene har måttet betale gjennom bompenger) den åpnet også for endringer i hele bompengeregimet på E134 ved utbygging vestover, uten at den økonomiske realiteten for beboerne på Meheia ble endret noe som helst. De skulle jo uansett få reise gratis. Men advarslene ble avfeid. Noen lokalpolitikere fikk også gått i fakkeltog for flytting av bompunktet. Og som kutymen er, når det er lokalpolitisk enighet om "løsning" utfordres ikke denne fra fylke og stat.

I Lp 06.07.2020 tillot jeg meg å minne om at i gleden over ny E134 skjuler det seg en bompengebombe plassert av flertallet i Kongsberg kommunestyre. Da fikk jeg så hatten passet, både muntlig og på trykk i Lp. Senterpartiets gruppeleder forsikret 16.07.2020 Lps leserne om at “Bommen på Diseplass vil ikke bli påvirket, hverken hva gjelder bomsats eller innkrevingsperiode”. Denne forsikringen var glemt da flertallet i kommunestyret 02.11.2022 i sak 130/2022 Innspill til bompengeproposisjon E134 Saggrenda - Elgsjø sluttet seg til ordførerens anbefaling om å samordne bompengeinnkrevingen for de to E134 prosjektene og forlenge innkrevingstiden på Damåsen med 5 år.

Forslaget om bompengeordning for Saggrenda - Elgsjø har så langt ikke vært til behandling i komite for samferdsel eller fylkestinget. Saggrenda - Elgsjø utbyggingen, haster åpenbart, og jeg vil som regionpolitiker stå på for å sikre prosjektet finansiering. Men ikke ved en ulogisk, urettferdig ordning der reisende til Numedal, Sandsvær og Kongsberg må betale for vei de ikke bruker. Der er jeg uenig med sittende kommunestyre i Kongsberg, la oss håpe nytt kommunestyre kan se på denne saken med nye øyne!