Gå til sidens hovedinnhold

Nei til bompenger på Knuteveien

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag skal kommunestyret i Kongsberg behandle saken om bompenger på Knuteveien. Utrolig nok valgte Formannskapet å følge rådmannens forslag om å innføre bompenger, med den merkelige begrunnelsen at «dette er et spørsmål om rettferdighet. I andre deler av kommunen må man betale for å komme seg ut i naturen på den måten».

Det handler ikke om en privat skogsbilvei. Uttalelsene vitner om total mangel på innsikt i hva Knutefjellområdet, som et fantastisk kultur-, frilufts- og rekreasjonsområde, betyr for Kongsbergfolk. Da handler det også om politikk for forebyggende fysisk og mental helse og om tilgang til kulturopplevelser, som kommunen nå vurderer å legge helt unødvendige restriksjoner på. I samme møte skal kommunestyret behandle nye reiselivsplan, hvor gruveåsen står sentralt. For tiden pågår som kjent en fantastisk frivillig dugnadsinnsats for rydding av kulturminner i gruveåsen. Videre er Knutehytta en tradisjonsbærer i Kongsberg og vi må forvente at våre lokale politikere tilhører Knutehyttas venner.

Noen Facebook-venner har fortalt oss at de betaler gjerne for å benytte Knuteveien. Det skal nok også vi klare, men vi forstår ikke hvorfor vår private økonomi skal ha offentlig interesse og liksom være et argument for innføring av bompenger. Her må man skille mellom snørr og bart. Bompenger er en uakseptabel inngripen og er unødvendig i denne sammenhengen.

Av saksfremlegget fremgår at Telenor, Statskog og kommunen har blitt enige om å ta et felles ansvar for opprusting av Knuteveien, stipulert til 5,7 millioner. Det er gledelig og helt nødvendig. Det må selvfølgelig kommunestyret slutte seg til. Men hvis formannskapet forsøker å skape inntrykk av at uten bompenger blir det intet vedlikehold, så er det særdeles defensivt.

Når det har oppstått et etterslep på vedlikeholdet skyldes det at Statskog tidligere ikke har vært villig til å bidra og at kommunen har ønsket å markere at deres tekniske etat ikke lenger trenger veien for å vedlikeholde byens vannforsyning. Kommunen har allikevel bidratt til et minimum av vedlikehold frem til nå, ut ifra «et politisk engasjement for publikum og allmenhetens interesser i området» (sitat saksfremlegget). Vi forventer at kommunestyret opprettholder dette politiske engasjementet.

Telenor har også bidratt til vedlikehold frem til nå, ut fra sitt behov ved drift av anlegget på Knutetoppen. Det nye er at Statskog som grunneier er blitt med på laget. Det skulle bare mangle. Fra 2004 er Statskog som grunneier tillagt ansvaret for vedlikehold og sikring av det fredede dam- og rennesystemet. Som kjent har Statskog i senere tid investert drøyt 50 millioner i vedlikehold av renner og dammer. Man må anta at uten Knuteveien ville dette vært atskillig vanskeligere og dyrere og at Statskog absolutt har bruk for denne veien fremover. Det bør også nevnes at Kongsberg kommune nylig har investert rundt 65 millioner i tilsvarende vedlikehold av demningene i Rundtjern og Tangentjern i Kampenhaugområdet. I den anledning har det sågar blitt anlagt en ny kjørevei fra Funkelia til Rundtjern, uten politisk behandling og debatt.

Investeringene illustrerer proporsjonene i bomveispørsmålet. Fremtidig vedlikehold etter opprustingen er anslått til rundt kr 150 000 for hver av de tre partene. Å begrunne innføring av bompenger med hensynet til belastningen dette representerer for de tre partenes økonomi, er en vurdering fullstendig ute av proporsjoner. For Statskog og Telenor er veivedlikeholdet utgifter til inntekts ervervelse, for kommunen er det for å sikre allmennhetens frie tilgang.

Fakta oppsummert: En videre drift av en opprustet Knutevei vil være økonomisk uproblematisk for partene. Det er ingen vektige grunner til at kommunestyret skal innføre bompenger på Knuteveien. Kommunestyret må si nei til bompenger. Dette er en unødvendig og prinsipielt uakseptabel kommunal inngripen i allmennhetens fortsatte frie tilgang til dette fantastiske kultur-, frilufts- og rekreasjonsområdet. Det er kommunestyret som bestemmer. Når kommunestyret sier nei til bompenger, så blir det slik.

Kommentarer til denne saken