Det er vedtatt bevilget nærmere 40 millioner til denne gang-sykkelbrua, som er kunstig forlenget i en unødvendig og fordyrende bue. Vi må erfaringsmessig regne med, som så ofte ved slike entrepriser, at prisen vil bli langt høyere. Det sikreste og beste vil derfor være å skrinlegge prosjektet, ikke minst fordi det er totalt unødvendig. Dette er en bru ingen har bruk for. Dessuten, brua er estetisk ødeleggende for et vakkert lågpanorma, og den store buekonstruksjonen forsterker skadevirkningen på naturomgivelsene.

Når skal vi få politikere som setter hensynet til estetikk og omgivelser foran utbyggeres personlige økonomi? Når skal det gå opp for disse politikere at umistelige verdier som estetikk og vakre omgivelser er utvikling og fremtidsrettet? I Ap og Høyre ses slike verdier på som «bakstreversk». Derfor har vi også fått de estetiske katastrofer, bl.a. i Hasbergtjerndalen og på Sildetomta, som byen har lidd under i de senere år, og som i enkelte partikretser maskeres som «utvikling». Men, som kjent, kan den gå feil vei. På Kongsberg er det dessverre slik at svadaslagordet «utvikling» gjør politisk blind, og da kan man miste retningssansen, noe ikke minst utbyggere er glade for. Men ikke byens befolkning, som ser det attraktive og pene (de restene som er igjen) Kongsberg forsvinne til miljøødeleggelser og fortetting, som er all mistrivsels og forslummings begynnelse.

Derfor må vi spares for denne misforstått vedtatte brua over Lågen. Hvilket parti vil stå opp i kommunestyret og fremme forslag om at brua tas opp til ny vurdering? Å skrinlegge den vil være å spille på lag med folkeviljen, neppe mange ønsker denne brua. Argumenter som at pengene som brukes på brua kan innspares ved å bygge en mindre, ny skole på Skavanger, for når kapasiteten der, eller på Raumyr, blir for liten, kan barna bare sendes over brua til skolen på den andre siden. Argumentet faller på sin egen urimelighet. Det er svært lang avstand mellom de to skolene. Barna blir skadelidende. Dessuten blir veien over Lågen ekstra lang fordi brua er buet. Hvem vil sende sine små over denne brua vinterstid når kulde, snø og sno driver langs Lågen? Det er uansvarlig og må stoppes. De unyttige millioner som sløses bort på en slik bro, kan med fordel og berettigelse heller brukes til skoleutvidelser.

Vi har allerede jernbanebrua. Bygg en enkel hengebru over Lågen ved Liahengslet. Den vil koste en brøkdel av prisen for den andre. Samtidig vil den være fordelaktig for en fremtidig, hardt tiltrengt campingplass på området ved flyplassen, og for å betjene bosetningen på Raumyr-Kampestad, som er under utvidelse nordover.