Gå til sidens hovedinnhold

Nei til revolusjon

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den selvskrevne, upolitiske kverulanten Terje Løvgreen Jenssen, ytrer seg langt fra så upolitisk i Lp 28. august, men med faretruende lavt presisjonsnivå under tittelen «Kongsberglista» og årsaksforhold til etablering av KKP. Jenssens argumentasjon har tung slagside, og vi forstår Kongsberglista fremstår som et hinder for å gjøre forhastede beslutninger, slik vi var vitne til før dagens kommunestyre gikk på oppgaven. I så måte må jeg gi han rett.

Jenssen har gitt oss forklaringa på hvorfor Krona er så viktig. Det skal være grunnet i dyktige ingeniører i næringsparken i aldersspennet +25 til 45. Hvorfor det skulle være så avgjørende for disse å flytte høgskolen fra byens beste, og mest fremtidsrettede plass på Raumyr, og ned i et trangbodd KKP, forstår jeg ikke. Hvorfor det var så avgjørende viktig for disse «unge» ingeniørene at Kongsbergs internasjonale scene og kino, ble tatt ut av drift, og erstattet med simple små kinoer og små musikk og teatersaler i KKP, forstår jeg ikke. Hvorfor det var så viktig for disse ingeniørene, ifølge Jenssen, at folkebiblioteket mistet halve boksamlinga, og svært mange aviser og tidsskrifter for å få plass i et altfor lite KKP, det forstår jeg heller ikke.

I stedet for å bygge et ordentlig og vakkert kulturhus her i byen, fant altså Høyre, Ap og SV å danne et KKP, og lage parkeringsproblemer med. Kongsberg by fortjener så meget bedre. Nå står KRONA der som en barriere for vidsynet, en barriere for handlende til Vestsida og turistenes naturlige innfartsåre inn til Kongsbergs vakreste bydel – som ville vært så uendelig mer vakker uten KKP.

Når det gjelder en attraktiv by, så er det nettopp det Kongsberglista jobber for; etter at Arbeiderpartiet og Høyre som førende for politikken i mange år har gjort det motsatte. I ettertid har noen politikere gjort forsøk på å «snakke opp» byen igjen på så mange måter; det er imidlertid ikke ord, men politisk handling som er viktig. Ut fra det som har skjedd, og hva politikerne har gjort, kan vi også forutse hva vi kan forvente i langt større grad, enn hva de sier.

Jenssen undres hva Kongsbergs største parti har revolusjonert byen vår med. Svaret er enkelt, så vel som opplagt. Fint lite – Det er nettopp det som er hensikten. Hvorfor skal Kongsberg revolusjoneres; hvorfor ønsker Terje Løvgreen Jenssen at alt skal snus på hodet?

Trygghet, forutsigbarhet og planmessighet – mange synes det er langt å foretrekke, fremfor kaos og store omveltninger; Det blir ingen revolusjon med Kongsberglista. Det blir imidlertid en markant forskjell. Du får beholde utsikten fra kjøkkenvinduet ditt, det blir ikke høyhus 4 meter unna. Det er ikke impulshandlinger eller det spektakulære, som råder lengre. «Sølvsvanen» med alkoholservering på damkrona, ble det heldigvis ikke noe av takket være Kongsberglista, og du risikerer ikke at Kongsberg sykehus blir liggende på Ytterkollen ved Drammen, ei heller regelrett bajaseri i sykehussaken som Høyre så innstendig manet til, og hvor Høyre irettesatte en stortingspolitiker som Høyre påsto bedrev ureglementert bajaseri. Kongsberglista tar hele Kongsberg kommune i bruk, ikke bare Kongsberg sentrum. Byens økonomi er bedret de 4 siste åra; bevilgninger til helse og omsorg er økt. «Byvekstavtale» med bomring, sa de nei til. Vi kunne risikert å betalt dyrt, og fått en revolusjon; men med Kongsberglista fikk vi ikke det.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.